FOTO

    

14-CÜ CASPİAN ENERGY AWARD MƏRASİMİ

POLYMART HEYƏTİ SATIŞ PROSESİNİN TƏQİBİ ADLI TRENİNQDƏ